Projectwerk Blog: Team Gemeente de Frykse Marren

2022-05-09

Editie 3

Deze week zijn wij, Jelle, Max en Djoeke aan de beurt om onszelf en ons project aan jullie voor te stellen. We zitten op dit moment al in week 10 en zullen de ontwikkelingen van de afgelopen weken met jullie delen in deze blog!

Het project dat wij op dit moment uitvoeren is voor gemeente De Fryske Marren (De Friese Meren). Gemeente De Fryske Marren is 1 januari 2014 ontstaan door een fusie van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân. Deze nieuwe gemeente in het zuidwesten van Friesland heeft ruim 50.000 inwoners. Doordat De Fryske Marren nog relatief nieuw is werken zij voortdurend aan hun visie op de toekomst en willen ze gaan kijken hoe de SDG’s hierop toegepast kunnen gaan worden. Het doel is dat de gemeente zich zo verder kan doorontwikkelen met aandacht voor duurzaamheid, inclusiviteit en een eerlijke samenleving.

In week 2 zijn wij als groep afgereisd naar Joure, de plek waar het gemeentehuis van De Fryske Marren staat. Wij werden hier enthousiast ontvangen door onze opdrachtgever die klaarstond met heerlijk Fries suikerbrood en hebben een rondleiding gekregen door het gebouw. Tijdens de lunch hebben wij de opdracht besproken en wat meer duidelijkheid gekregen over wat er van ons verwacht werd.

De opdracht focust zich op hoe de SDGs in de toekomst beter toegepast kunnen worden op besluitvorming van gemeente De Fryske Marren, en hiervoor is er een 8-stappenplan ontwikkeld. Ons is gevraagd een concreet SDG-voorbeeld uit te kiezen en deze uit te gaan werken aan de hand van het 8-stappenplan. Op deze manier testen we of het 8-stappenplan van de Fryske Marren een goede methode is om SDGs uit te werken en verdiepen we ons tegelijkertijd in een relevant probleem vraagstuk: Energiearmoede en de relatie met SDG 7: betaalbare en duurzame energie.

Elke woensdag komen we samen in Utrecht (Social Impact Factory) of in Amsterdam (Tropenmuseum) om aan onze opdracht te werken. Beide locaties bieden een gezellige en motiverende werkomgeving. Op dit moment zijn wij druk bezig met het uitwerken van het 8-stappenplan en hebben veel mensen binnen de gemeente en provincie Friesland gesproken die hiermee bezig zijn. Het is leuk dat wij door deze opdracht met zoveel mensen in contact gebracht worden en het is motiverend dat er zoveel mensen met ons mee willen werken. Afgelopen week zijn wij voor de tweede keer langs geweest op het gemeentehuis om een tussenpresentatie te geven. Tijdens deze presentatie hebben wij de informatie die we verzameld hebben over de afgelopen tijd gedeeld met onze opdrachtgever en de directeur van De Fryske Marren. Hierna volgde een interessante discussie die ervoor gezorgd heeft dat wij de komende weken weer aan de slag kunnen om zo ons rapport af te gaan maken!