Team MECC Maastricht

MECC Maastricht

Editie 1

MECC Maastricht is hét congres- en beurzencentrum van Limburg. MECC wilde een beter beeld krijgen van wat er mogelijk is binnen, rondom en buiten de organsiatie, denk aan: het verhogen van de implementatie, acceptatie, impact en bewustwording van de SDG’s. De trainees hebben onderzoek gedaan naar waar er verbeterd kan worden op bijvoorbeeld het gebied van resttromen, economische spil en marketing communicatie. Het eindproduct omvatte een adviesrapport waarin een nulmeting is uitgevoerd m.b.t. een aantal SDG’s. Het rapport diende als een verrijking van MECC’s visie op wat er mogelijk is ter verbetering.