Op de campus richten we ons vooral op SDG’s 4,5,8 en 10. Groei, werk en kansen voor iedereen. Deze doelstellingen liggen dicht bij onze oprichter de SBI. Wij geven invulling aan de doelstellingen door in samenwerking met diverse organisaties activiteiten, opleidingen en trainingen te organiseren. Op onze locatie zie je de duurzame ontwikkelingsdoelen concreet, we werken aan duurzame energie, vegetarisme is normaal en we verduurzamen de afvalstromen.

Contact: info@campuslandgoedzonheuvel.nl

Locatie: Doorn