Museon-Omniversum in Den Haag is een museum voor cultuur en wetenschap. Bezoekers worden geïnspireerd om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. In de One Planet Expo leer je op een leuke manier wat je zelf kunt doen om onze planeet leefbaar te houden. Vanuit onze fascinatie en liefde voor de aarde zetten we letterlijk alles in. Onze museale collectie, programmering, kennis en ook ons netwerk. Uitgangspunt hierbij zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In One Planet Dome, One Planet Expo en One Planet NOW! gaan we samen aan de slag. Met bezoekers, leerkrachten en leerlingen, docenten en studenten, wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers. Om de mondiale uitdagingen waarvoor we nu staan hoog op de agenda te zetten. En zoveel mogelijk mensen praktische handvatten te bieden met ons mee te doen. Zodat we met z’n allen een duurzame toekomst realiseren. Door te inspireren, van elkaar te leren en samen te werken.

Contact: hello@oneplanet.nl

Locatie: Den Haag