YMCA Nederland, Non-Profit Organisatie

Projects

YMCA

Editie 2

YMCA wilt graag meer duidelijkheid over hoe zij als organisatie bewustwording kunnen creëren onder hun aangesloten clubs en hoe zij handvatten kunnen bieden aan de vrijwilligers om actief bij te dragen aan de SDG’s, betrokken te zijn en het belang hiervan op een goede en leuke manier kunnen overbrengen op de jongeren.
Daarom vroegen zij de SDG Trainees: Hoe creëer je meer bewustwording en aandacht voor de SDG’s onder de verschillende aangesloten clubs en op welke wijze gaan de YMCA clubs hiernaar handelen?

De trainees hebben het volgende opgeleverd: 1. Een fysieke koffer met concrete actiepunten/routeplan voor de aangesloten clubs om te verduurzamen m.b.v. de SDGs

  1. Een ontwikkelde training op duurzaamheid voor de vrijwilligers/medewerkers van YMCA
  2. Communicatie plan, zowel voor interne als externe doeleinden